12.02.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Obaveštenje_Opština Stara Pazova - 12 02 2018.pdf