19.02.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „SERVIS SPECIJALNIH VOZILA“ AD BEOGRAD - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 1.556 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSESVE24524 izdavaoca „SERVIS SPECIJALNIH VOZILA“ AD BEOGRAD - U STEČAJU (MB:17055453), usled zaključenog stečajnog postupka.