22.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Izvestaj sa odrzane redovne sednice Skupstine akcionara-potpisan IO Beograd.pdf