21.09.2021.

Obaveštenje o održavanju vanredne Skupštine akcionara izdavaoca KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

Odluka o dopuni dnevnog reda_signed.pdf
Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice Skupštine_signed.pdf