29.11.2019.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca JUGOELEKTRO AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Izveštaj sa vanredne sednice Jugoelektro.pdf