05.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv za vanrednu skupštinu zakazanu za 27.09.2019_signed.pdf