11.04.2024.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIP ZRENJANIN AD ZRENJANIN

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIP ZRENJANIN AD ZRENJANIN, dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd.

Poziv za redovnu sednicu skupštine NIP ZRENJANIN AD.pdf