15.04.2024.

Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca IP „BEOGRAD“ AD BEOGRAD

Obaveštenje o Izveštaju sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca IP „BEOGRAD“ AD BEOGRAD, dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks broker“ a.d. Beograd.

IPB_izveštaj sa sednice potp.pdf