20.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA a.d.Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „CONVEST“ a.d. Novi Sad

skupština2506190001_signed.pdf