17.07.2019.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GP PLANUM AD ZEMUN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

PLANUM AD - Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara-potpisano.pdf