21.10.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POMORAVLJE-TERM AD SURČIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

POZIV ZA VANR.SKUP. potpisan.pdf