03.07.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice III emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PAKO CONSTRUCTION d.o.o. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „ABC broker“ a.d. Beograd

obaveštenje.pdf