22.08.2019.

Isplata dividende izdavaoca STUP VRŠAC a.d. Vršac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 28.06.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «STUP VRŠAC» a.d. Vršac, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 23.08.2019. godine.

Isplata dividende izdavaoca STUP VRŠAC a.d. Vršac.pdf