29.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

2023-05-29-Poziv za sednicu-Fintel Energija ad potpisano.pdf