21.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SWISSLION MILODUH AD KRAGUJEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za Skupstinu-AD Swisslion Miloduh.pdf