21.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NBB NEKRETNINE AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Poziv za skupstinu akcionara 17.05.2019 - POTPISANO.pdf