21.01.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SBD CONSULTING AD SUBOTICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „ABC BROKER“ a.d. Beograd.

poziv.pdf