28.09.2022.

Nacrt Odluke o promeni pravne forme izdavaoca STARI TAMIŠ AD PANČEVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Nacrt odluke o promeni pravne forme.pdf