12.04.2024.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EP SVETLOST AD BEOGRAD

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EP SVETLOST AD BEOGRAD, dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd.

Poziv za XXXI sednicu Skupštine akcionara Svetlost ad Beograd.pdf