26.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL AD BAČKA TOPOLA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

Poziv Skupština TOPOLA UNIVERZAL AD.pdf