15.03.2023.

I emisija korporativnih obveznica izdavaoca „SPRING UP ALIJANSA“ d.o.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji korporativnih obveznica izdavaoca „SPRING UP ALIJANSA“ d.o.o. Beograd, na osnovu zahteva agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Podaci o izdavaocu I emisije korporativnih obveznica Spring Up Alijansa d.o.o.pdf