25.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PUTEVI AD POŽEGA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Poziv za Skupstinu potpisan.pdf