23.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIMNIČAR AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

DIMNIČAR Poziv za Skupštinu 28.04.23 PDF.pdf