10.10.2018.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara NAPREDAK AD STARA PAZOVA

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja je sazvana za 06.11.2....pdf