09.04.2024.

Obaveštenje o Izveštaju održane vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca FASMA AD BEOGRAD

Obaveštenje o Izveštaju sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca Fasma ad Beograd, dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks broker“ a.d. Beograd.

Izveštaj potp.pdf