03.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ĐERDAP TURIST AD KLADOVO

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

ĐERDAP Poziv za skupstinu. potpisan.pdf