28.05.2020.

Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca REVNOST a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „MOMENTUM SECURITIES“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Revnost ad Novi Sad.pdf