28.05.2020.

Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca INTERŠPED-SUBOTICA a.d. Subotica

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „ABC BROKER“ a.d. Beograd

Poziv za sednicu skupstine POTPISANO.pdf