22.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Poziv akcionarima za 30. vanrednu sednicu skupstine EP Entel.pdf