29.07.2020.

Odluka o povlačenju akcija izdavaoca GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Raiffeisen bank “ a.d. Beograd

ODLUKA O POVLACENJU AKCIJA 27.07..pdf