26.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VD DUNAV AD BAČKA PALANKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

18-29 ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE.pdf