27.03.2023.

Prinudni otkup akcija izdavaoca PP VOJVODINA a.d. Sombor

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «M&V INVESTMENTS» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je otkupilac «AGRI BUSINESS PARTNER» d.o.o. Sombor, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «PP VOJVODINA» a.d. Sombor.

Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija Vojvodina ad Sombor-potpis.pdf