29.09.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KVALITET AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

2022.09.22 2955-6-1 Javni poziv KVALITET Skupstina 27.10.2022.pdf