16.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIS AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Poziv za 43. vanrednu sednicu SA_NIS a.d. Novi Sad.pdf
Invitation to the 43. extraordinary meeting SA_NIS a.d. Novi Sad.pdf