27.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SOGAZ ADO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „BPŠ Banka“ a.d. Beograd

Poziv za sednicu Skupštine SOGAZ ado Novi Sad.pdf