23.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca INEX-UZOR AD NEGOTIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Izveštaj sa skupštine od 25.06.2020. potpisan Inex uzor.pdf