23.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca USLUGA AD BAČKA TOPOLA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Mediolanum Invest“a.d. Beograd

Poziv skupstina 2023.pdf