06.07.2020.

Obaveštenje u vezi isplate dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

NIS_Decision on the Profit Distribution for 2019.pdf
NIS_Odluka o raspodeli dobiti za 2019. godinu.pdf