18.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SIMPO AD VRANJE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za skupstinu potpisan Simpo.pdf