09.04.2024.

Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca „VEGA IT BETA “ DOO NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU FINANSIJSKOG INSTRUMENTA - PRAVO NA STICANJE UDELA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 6 finansijskih instrumenata - pravo na sticanje udela, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSVGTBR13148, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSVGTBR56402, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSVGTBR50066, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSVGTBR56014, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSVGTBR95012 i CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSVGTBR29383 izdavaoca „VEGA IT BETA “ DOO NOVI SAD (MB:21660710), a na osnovu dokumentacije dostavljene od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.