23.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METALAC HOME MARKET AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

poziv za skupstinu MetalacHomeMarket 27.04.2023.pdf