08.04.2024.

Obaveštenje o Izveštaju održane Skupštine akcionara izdavaoca INFORMATIKA AD BEOGRAD

Obaveštenje o Izveštaju održane Skupštine akcionara izdavaoca Informatika ad Beograd, dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd.

Izveštaj sa Skupštine akcionara - Informatika a.d. Beograd.pdf