11.08.2020.

Prinudni otkup akcija izdavaoca GALENIKA a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «AELIUS S.A.R.L.» iz Luksemburga, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «GALENIKA» a.d. Beograd.

Prinudni otkup akcija izdavaoca GALENIKA a.d. Beograd.pdf