24.03.2023.

Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca “VEGA IT LAMBDA” DOO NIŠ

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU FINANSIJSKOG INSTRUMENTA - PRAVO NA STICANJE UDELA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 4 finansijska instrumenta - pravo na sticanje udela, sledećih emisija izdavaoca “VEGA IT LAMBDA” DOO NIŠ (MB: 21706639):
CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSLMBDR11467, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSLMBDR57338, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSLMBDR01377, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSLMBDR30780, a na osnovu dokumentacije dostavljene od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.