26.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRBIJATRANSPORT AD BEOGRAD

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv za sednicu Srbijatransport 02062023 -elp.pdf