09.10.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca DUNAV a.d. Smederevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «DUNAV» a.d. Smederevo od 05.09.2017. godine, Odluke Odbora direktora izdavaoca «DUNAV» a.d. Smederevo od 03.10.2017. godine, kao i zahteva od člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «DUNAV» a.d. Smederevo, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca DUNAV a.d. Smederevo.pdf