09.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOZARA AD BANATSKO VELIKO SELO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Kozara poziv Skupstina 02.11.18P.pdf