02.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Sava Kovačević ad Vrbas.pdf