10.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INEX-RADULAŠKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

1 Poziv za Skupstinu akcionara 30072019.pdf