26.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SU MARKETI AD BAČKA TOPOLA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

Poziv Skupština SU MARKETI AD.pdf